معتادان

کارزار گردآوری معتادان؛ 300 نفر دورۀ ترک اعتیاد را در کابل سپری کردند

neshananews

10 November 2020

وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در ادامۀ کارزار گردآوری معتادان، بیش از 300 باشندۀ ولایت ننگرهار دورۀ ترک اعتیاد به مواد مخدر را در کابل سپری کرده‌اند.

احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه امروز (سه‌شنبه، 20 عقرب) در مراسم مرخصی این 300 نفر از شفاخانۀ هزار بستر «ابن‌سینا» در کابل می‌گوید که کارزار گردآوری معتادان به شدت ادامه دارد. آقای عثمانی می‌افزاید که طبق برنامۀ وزارت صحت عامه، صدها معتاد دیگر از ولایت ننگرهار در ماه‌های بعدی به هدف ترک اعتیاد به کابل انتقال داده خواهند شد.

سرپرست وزارت صحت عامه خاطرنشان می‌سازد که جمع‌آوری معتادان در شهر کابل نیز ادامه دارد. به سخن او، به زودی 400 معتاد دیگر در شهر کابل زیر درمان قرار خواهند گرفت. او همچنان از گسترش ظرفیت شفاخانه‌های ترک اعتیاد در پایتخت خبر می‌دهد.

آقای عثمانی با اشاره به آمار کلی معتادان در سطح کشور می‌گوید که هم اکنون حدود دو میلیون و 500 هزار معتاد در سطح کشور وجود دارند.

گفتنی است که افزایش شمار معتادان در کشور یکی از چالش‌های سرتاسری به شمار می‌رود که برنامه‌های دولت در جریان نزدیک به دو دهۀ گذشته برای مقابله با پدیدۀ اعتیاد موثر واقع نشده است. کارشناسان اعتیاد به این باورند که بیشتری معتادانی که در شفاخانه‌ها دوره‌های ترک اعتیاد را سپری می‌کنند، به دلیل نبود تدابیر مراقبتی دوباره به استفاده از مواد مخدر روی می‌آورند.