تونل سالنگ

کار دیزاین تونل جدید سالنگ به زودی تکمیل می‌شود

neshananews

24 March 2021

وزارت فواید عامه اعلام کرده است مطالعات تخنیکی تونل جدید سالنگ تکمیل شده و کار دیزاین این پروژۀ بزرگ نیز به زودی تکمیل خواهد شد.

وزارت فواید عامه امروز (چهارشنبه، چهارم حمل) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که قرارداد دیزاین این پرو‌ژه به شرکت آسترالیایی (SMEC) سپرده شده و در هفته‌های نزدیک تکمیل خواهد شد.

در خبرنامۀ این وزارت آمده است که بانک انکشاف آسیایی برنامۀ دیزاین این پروژه را تمویل می‌کند. این وزارت در مورد مقدار هزینۀ این پروژه چیزی نمی‌گوید. بر اساس خبرنامۀ وزارت فواید عامه، تونل جدید سالنگ به طول نزدیک به هفت کیلومتر در فاصلۀ 300 متری پایین‌تر از تونل کنونی سالنگ اعمار خواهد شد.

این در حالی است که همزمان با این برنامۀ بازسازی تونل‌های سالنگ نیز در وزارت فواید عامه روی دست گرفته شده است.

گذرگاه سالنگ از طریق چندین تونل بزرگ شمال افغانستان را به مرکز وصل می‌کند. این مسیر یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ترانزیتی در کشور به شمار می‌رود. این گذرگاه در جریان زمستان هر از گاهی به دلیل برف‌باری سنگین بر روی ترافیک مسدود می‌شود.

تونل سالنگ در دهۀ پنجاه خورشیدی از سوی اتحاد جماهیر شوروی پیشین که حامی دولت وقت افغانستان بود، ساخته شده است.