بند آبگردان

کار ساختمانی 190 پروژۀ بند آب‌گردان و کانال آبیاری امسال تکمیل شده است    

neshananews

21 January 2021

ادارۀ ملی تنظیم آب اعلام کرده است که در جریان امسال کار ساختمانی 190 پروژۀ بند آب‌گردان و کانال آبیاری در سطح کشور تکمیل شده است.

رشاد حکیم، رییس مالی و اداری ادارۀ ملی تنظیم آب امروز (پنج‌شنبه، دوم دلو) در برنامۀ حساب‌دهی حکومت به ملت می‌گوید که 466 پروژه در بخش مدیریت آب در جریان سال روان خورشیدی روی دست گرفته شده بود. آقای حکیم می‌افزاید که از ین میان، کار 190 پروژه‌یی که بندهای کوچک و بزرگ آب‌گردان و کانال‌های آبیاری را شامل می‌شود، تکمیل شده و 276 پروژۀ دیگر تا چند ماه دیگر تکمیل خواهند شد.

این مسوول ادارۀ تنظیم آب خاطرنشان می‌سازد که کار تطبیق یک‌هزار و 373 پروژۀ دیگر در بخش مدیریت آب‌ که بندهای آب‌گردان، کانال‌ها و چکدم‌ها را شامل می‌شود، در جریان سال آیندۀ خورشیدی روی دست گرفته خواهد شد.

به گفتۀ او، کار سروی و طراحی این پروژه‌ها تکمیل شده و در بودجۀ سال مالی 1400 خورشیدی برای اعمار این پروژه‌ها، هزینه نیز اختصاص یافته است.

گفتنی است که مدیریت آب‌ها از مهم‌ترین تعهدات رییس‌جمهور غنی در جریان انتخابات دور نخست ریاست جمهوری به شمار می‌رفت. او سال گذشته وزارت انرژی و آب را به دو ادارۀ تنظیم آب و انرژی تقسیم کرد. ادارۀ ملی تنظیم آب در جریان یک سال گذشته به ایجاد بند‌های آب‌گردان تمرکز کرده است.