راه آهن

کار ساخت خط آهن آقینه – اندخوی به پایان رسید

neshananews

12 January 2021

ادارۀ خط آهن اعلام کرده است که کار ساخت خط آهن آقینه – اندخوی در شمال‌غرب کشور به پایان رسیده است.

این اداره امروز (سه‌شنبه، 23 جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که قرار است این خط آهن در روزهای نزدیک از سوی مقام‌های بلندرتبۀ دولت افغانستان و ترکمنستان گشایش یابد. ادارۀ خط آهن در این خبرنامه همچنان آورده است که این پروژه به طول 30 کیلومتر تطبیق شده است.

کار ساختمانی این خط آهن شامل ایست‌گاه خط آهن، اتصال جاده‌ها و فضای مناسبی برای بارگیری می‌باشد. بر اساس این خبرنامه، بیش از 30 میلیون دالر امریکایی از بودجۀ دولت برای ساخت این خط آهن هزینه شده است.

مسوولان خط آهن کشور تکمیل شدن این پروژه را گام مهمی در بخش امتداد شبکۀ خط آهن در داخل کشور توصیف می‌کنند. این خط آهن افغانستان را به شبکۀ خط آهن ترکمنستان وصل می‌سازد.

این در حالی است که حدود دو ماه پیش خط آهن خواف – هرات که افغانستان را به شبکۀ خط آهن ایران، خلیج فارس، ترکیه و اروپا وصل می‌کند نیز گشایش یافت. از سوی دیگر، مجلس شورای ایران به تازه‌گی برنامۀ اتصال استراتژیک افغانستان – ایران را از طریق این خط آهن تصویب کرده است.