حفاری چاه آب

کار کندن‌کاری 20 حلقه چاه تحقیقاتی در هلمند شروع شده است

neshananews

08 September 2020

مسوولان محلی در ولایت هلمند می‌گویند که کار کندن‌کاری بیست حلقه چاه تحقیقاتی در بخش‌های مختلف شهر لشکر‌گاه، مرکز این ولایت آغاز شده است. به گفتۀ آنان، هدف از حفاری این‌ چاه‌ها مشخص شدن کیفیت و مقدار آب‌ و سنجش مواد کیمیاوی در آب‌های زیر زمینی شهر لشکرگاه می‌باشد.

محمد یاسین، والی هلمند می‌گوید که کار حفاری این بیست حلقه چاه تحقیقاتی به ارزش ۱۶،۷ میلیون افغانی از سوی ادارۀ ملی تنظیم امور آب آغاز شده است. به گفتۀ والی هلمند، هزینۀ این پروژه را بانک جهانی می‌پردازد. والی هلمند اضافه می‌کند که پس از تکمیل شدن کندن‌کاری چاه‌ها، وسایل تخنیکی دیگر نیز برای سنجش و مشخص کردن مواد‌ مضر کیمیایی در آب‌های زیر زمینی نصب خواهد شد. او حفاری چنین‌ چاه‌ها را از ضرورت‌های نخستین و مهم باشنده‌گان شهر لشکرگاه می‌داند.

این نخستین باری است که بیست حلقه چاه تحقیقاتی از سوی ادارۀ ملی تنظیم امور آب در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند کندن‌کاری می‌شود. بر بنیاد گزارش ادارۀ ملی تنظیم امور آب، پیش از این نیز در ماه سرطان امسال (1399) کار حفاری بیست حلقه چاه تحقیقاتی در مرکز ولایت خوست آغاز شده است.