چاه آب

کاهش آب‌های زیرزمینی کابل: 80 حلقه‌ چاه سرسبزی غیر فعال می‌شوند

neshananews

20 March 2021

مسوولان ادارۀ تنظیم امور آب ضمن ابراز نگرانی از کاهش میزان آب‌های زیرزمینی در شهر کابل می‌گویند که بیش از 80 حلقه چاه سرسبزی در پایتخت به هدف صرفه‌جویی در استفاده از آب زیرزمینی غیرفعال می‌شوند.

فومن فروغ، رییس حوزۀ آبی کابل در ادارۀ تنظیم امور آب امروز (شنبه، 30 حوت) در یک نشست خبری می‌گوید که این ادارۀ برای مبارزه با چالش کم‌آبی در شهر کابل سه نوع اقدام (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت) را روی دست گرفته است.

خانم فروغ می‌افزاید که در مرحلۀ نخست برنامۀ صرفه‌جویی در مصرف آب‌های زیرزمینی شهر کابل در جریان سال پیش‌رو روی دست گرفته شده است. به گفتۀ او، 80 حلقه ‌چاه سرسبزی که هم‌اکنون در ناحیه‌های مختلف این شهر فعال هستند، غیرفعال خواهند شد.

رییس حوزۀ آبی کابل یادآور می‌شود که ادارۀ تنظیم امور آب با شرکت‌های تولید آب ‌معدنی نیز سرگرم گفت‌وگو است تا مرکز برداشت آب این شرکت‌ها را به خارج از شهر کابل انتقال دهد.

این مسوول ادارۀ تنظیم آب همچنان برنامۀ تغذیۀ مصنوعی آب‌های زیر زمینی در شهر کابل را برنامۀ دیگری برای مبارزه با چالش کمبود آب در پایتخت عنوان می‌کند. به گفتۀ او، قرار است در صحن همۀ مکتب‌ها و دانشگاه‌های دولتی چاه‌های تغذیۀ مصنوعی آب زیرزمینی اعمار شود.

خانم فروغ انتقال آب از دریای پنجشیر به شهر کابل و اعمار بند شاه‌توت را از اقدام‌های میان‌مدت و درازمدت ادارۀ تنظیم امور آب برای رسیده‌گی به چالش کمبود آب در این شهر عنوان می‌کند.

این در حالی است که با کاهش میزان بارنده‌گی در جریان زمستان 1399، نگرانی‌های جدی از پایین رفتن قابل توجه سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل و آغاز بحران کمبود آب در این شهر بالا گرفته است.

این نگرانی در حالی وجود دارد که در جریان 20 سال گذشته سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل بین 20 تا 40 متر پایین نشسته است.