کرزی

کرزی: قطع‌نامۀ لویه‌جرگه ما را به آرزوی ما رساند

neshananews

09 August 2020

حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور با استقبال از قطع‌نامۀ ۲۵ ماده‌یی لویه‌جرگۀ مشورتی صلح می‌گوید که این قطع‌نامه موضوع رهایی زندانیان گروه طالبان را روشن ساخته و شهروندان کشور را به آرزوی‌شان که همانا تأمین صلح و پایان جنگ است، می‌رساند.

حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور امروز (یک‌شنبه، نوزدهم اسد) در مراسم پایانی لویه‌جرگۀ مشورتی صلح می‌گوید که پس از رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان مذاکرات بین‌الافغانی در جریان سه روز دیگر آغاز خواهد شد. آقای کرزی از طالبان می‌خواهد که جنگ را پایان دهند. او می‌گوید: امروز جرگه زمینه را برای شما برابر کرد تا مذاکرات را آغاز کنید و برادر ما شوید. آرزوی ما این است که از طرف حکومت افغانستان هم جنگ متوقف شود.»

رییس‌جمهور پیشین کشور به شهروندان اطمینان می‌دهد که تأمین صلح آزادی بیان، آزادی‌های مدنی و سایر دستاوردهای دو دهۀ گذشته را تضمین می کند. او می‌افزاید که از «همسایه‌های خود دوستی می‌خواهیم نه مداخله.» به باور آقای کرزی، اگر صلح در کشور تضمین شود، کشور به سوی پیش‌رفت حرکت خواهد کرد.

این در حالی است که لویه‌جرگۀ مشورتی صلح در سومین روز کاری‌اش با صدور یک قطع‌نامۀ ۲۵ ماده‌یی؛ رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را تأیید کرده است.