سید جوات طیب، سفیر افغانستان در روسیه

کرملین سید طیب جواد را به عنوان سفیر افغانستان در مسکو پذیرفت

neshananews

19 May 2021

سفارت افغانستان در مسکو اعلام کرده که ولادی‌میر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، سید طیب جواد را به عنوان سفیر افغانستان در مسکو پذیرفته است.

سفارت افغانستان در روسیه با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که مراسم دریافت اعتبارنامۀ سفیر افغانستان در مسکو دیروز (سه‌شنبه، 28 ثور) در حضور ولادی‌میر پوتین، رییس‌جمهور روسیه در کاخ کرملین در مسکو دایر شده است.

به نقل از خبرنامۀ این سفارت، افزون بر سفیر افغانستان، نوزده سفیر دیگری از کشورهای مختلف جهان نیز اعتبارنامۀ خود را به رییس‌جمهور روسیه پیشکش کرده‌اند.

در خبرنامۀ این سفارت همچنان آمده است که آقای پوتین ضمن پذیرش اعتبارنامۀ سفیر افغانستان در مسکو، اظهار داشته که کرملین از طریق سازمان همکاری‌های شانگ‌های از روند صلح در افغانستان حمایت خواهد کرد.

سید طیب جواد در اواخر سال گذشتۀ خورشیدی به عنوان سفیر افغانستان در روسیه گماشته شد. او پیش از این در امریکا و بریتانیا به عنوان سفیر افغانستان ایفای وظیفه کرده است.