90709330_1582792885210180_2190255161421594624_n

کرونا؛ وضع قیود روزگردی در هرات

عاطفه غفوری

24 March 2020

وزارت صحت‌عامۀ کشور می‌گوید، از فردا قیود روزگردی در هرات وضع خواهد شد.

این تصمیم در پی ادامۀ بی‌توجهی‌ها به هشدار‌های صحی، برای خودداری از برگزاری تجمع در این ولایت اتخاذ می‌شود.

فیروز‌الدین فیروز، وزیر صحت عامه دقایقی پیش در یک کنفرانس خبری گفت که ادارات دولتی موظف‌اند تا این طرح را نهایی و از فردا روی دست گیرند.

به گفتۀ وزیر صحت، محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز با این طرح موافقت کرده است.

این طرح که از سوی برخی از افراد به قرنطینه هرات تعبیر شده، رفت و آمد مردم در شهر را محدود خواهد کرد و از تجمع بیشتر از دو تن در این شهر جلوگیری خواهد شد.