2138204

کریم خلیلی: هزاره‌ها به گونۀ فاجعه‌بار در معرض نسل‌کشی قرار دارند

neshananews

13 June 2021

محمدکریم خلیلی، رییس پیشین شورای عالی صلح کشور می‌گوید که هزاره‌ها به گونۀ فاجعه‌باری در معرض کشتار و نسل‌کشی باندهای جنایت‌کار قرار دارند.

آقای خلیلی امروز (یک‌شنبه، 23 جوزا) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که جنگ جاری در کشور از همۀ گروه‌های قومی قربانی‌ می‌گیرد، اما هزاره‌ها به دلیل هویت قومی‌شان به گونۀ هدف‌مند مورد نسل‌کشی قرار دارند.

رییس پیشین شورای عالی صلح علاوه می‌کند، رویدادهایی که نمونۀ عینی نسل‌کشی هزاره‌ها است در جریان بیست سال گذشته بارها مشاهده شده است. آقای خلیلی خاطرنشان می‌سازد که هیچ قوم و گروهی متهم به نسل‌کشی هزاره‌ها نیست و باندهای جنایت‌کار پشت این برنامه قرار دارند.

محمد کریم خلیلی از حکومت به ویژۀ از شخص رییس‌جمهور غنی می‌خواهد که نسل‌کشی هزاره‌ها را به رسمیت بشناسد و در کارزار منع نسل‌کشی این گروه قومی که به تازه‌گی به راه افتاده است، مشارکت کند.

آقای خلیلی همچنان می‌گوید که تأمین امنیت شهروندان از مسوولیت‌های اصلی حکومت است و نهادهای امنیتی ضمن اتخاذ برنامه‌های موثری برای جلوگیری از تکرار حمله‌های هدف‌مند بر گروه قومی هزاره، مشخص کند که چه گروه‌ها و باندهای جنایت‌کاری پشت این حمله‌ها قرار دارند.

رییس پیشین شورای عالی صلح هشدار می‌دهد، اگر حکومت به تأمین امنیت هزاره‌ها بی‌توجهی کند، این گروه قومی از حق مشروع خود دفاع خواهد کرد.

این در حالی است که در ادامۀ کشتار هدف‌مند هزاره‌ها و پس از چندین حملۀ مرگ‌بار در غرب کابل که از هزاره‌ها به گونۀ هدف‌مند قربانی گرفت، کارزاری زیر نام «نسل‌کُشی هزاره‌ها را متوقف کنید» در شبکۀ اجتماعی تویتر به راه افتاده است. در ادامۀ این کارزار، اتحادیۀ اروپا و آلمان نیز از کشتار هدف‌مند هزاره‌ها در افغانستان یادآوری کرده خواستار توقف آن شده‌اند.