عشر و ذکات طالبان

کشف و ضبط «عشر و ذکات» جمع‌آوری شدۀ طالبان پیش از فروش در قندز

neshananews

24 June 2020

مسوولان امنیتی ولایت قندز از کشف و ضبط مقداری از «عشر و ذکات» جمع‌آوری شده توسط طالبان، پیش از فروش در این ولایت خبر می‌دهد.

دفتر رسانه‌یی فرماندهی پولیس قندز امروز (چهارشنبه، چهارم سرطان) با نشر خبرنامه‌یی نوشته است که ۴۹ بوری گندم مربوط به گروه طالبان که از ساحات مختلف ولایت قندز به عنوان عشر از مردم به گونۀ اجباری جمع‌آوری شده بود، از سوی پولیس حوزۀ سوم امنیتی این ولایت کشف و ضبط شده است.

در این خبرنامه به نقل از هجرت‌الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس قندز آمده است که این گندم در یک موتر باربری نوع «مازدا» بارگزاری شده شود تا در شهر کندز به فروش برسد،  اما پیش از رسیدن به مقصد در روستای «حضرت سلطان» توقف داده شده است. بر اساس خبرنامه، رانندۀ این موتر باربری نیز بازداشت شده است.

گفتنی است که باشنده‌گان ولسوالی‌های ناامن همواره از پرداخت مقداری از حاصلات‌شان زیر نام عشر و ذکات به گروه طالبان شکایت دارند. آنان می‌گویند که طالبان به زور تفنگ از آنان اخاذی می‌کنند.