مواد مخدر

کشف و ضبط ۱۰ کیلوگرام هیرویین در بدخشان

neshananews

15 July 2020

پولیس بدخشان از کشف و ضبط ده کیلوگرام مواد مخدر نوع «هیرویین» در ولسوالی کشم این ولایت خبر می‌دهد.

ثناءالله روحانی، سخنگوی پولیس بدخشان می‌گوید که پولیس مبارزه با مواد مخدر دیروز (سه‌شنبه، ۲۴ سرطان) مقدار ۱۰ کیلوگرام مواد مخدر نوع هیرویین را از متطقۀ «پل بیگیم» در ولسوالی کشم این ولایت کشف و ضبط کرده است. به گفتۀ آقای روحانی، این مقدار مواد مخدر در یک موتر نوع «پاسو» به گونۀ ماهرانه جاسازی شده بود و قرار بود از ولایت بدخشان به ولایت کندز قاچاق شود. سخنگوی پولیس بدخشان می‌افزاید که پولیس مبارزه با مواد مخدر بدخشان یک تن را به ظن دست داشتن در قاچاق این محمولۀ مواد مخدر بازداشت کرده است.

مسوولان پولیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت بدخشان می‌گوید که از آغاز سال روان خورشیدی روند مبارزه با مواد مخدر را سرعت بخشیده‌اند. به گفتۀ آنان، در چهار ماه نخست سال روان خورشیدی بیش از ۲۰۰ هکتار زمین زیر کشت کوکنار را تخریب، چندین کارخانۀ تولید هیرویین را نابود و شماری از قاچاق‌بران مواد مخدر را نیز بازداشت کرده‌اند.