2278273

کمک‌های نقدی برای بیش از یک‌هزار خانواده در فاریاب 

محمدجان آریا

23 January 2020

برای بیش از یک‌هزار خانواده بی‌جاشده و  مستضعف در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب پول نقد کمک شد.

نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب به رسانه‌ها می‌گوید: “توسط دفتر – حمایه اطفال – و بعد از یک سروی دقیق برای 1045 خانواده در چهار دوره پول نقد کمک صورت می‌گیرد که در این میان نزدیک به 600 خانواده را بیجاشده‌گان تشکیل می‌دهد”.

این کمک‌ها تا چهار ماه آینده به صورت ماهوار برای هر خانواده به مبلغ  6630 داده می‌شود تا آن‌ها ضرورت‌های اولیه خود را در زمستان تهیه نمایند.

صدیقه یکی از بیجاشده‌گان ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب که حالا در شهر میمنه به سر می‌برد می‌گوید: “هیچ چیز نداریم و از طرف دیگر هم هوا بسیار زیاد سرد است و حتا بالای سر خود سقفی برای زندگی نداریم. امروز این مقدار پول کمک شده می‌تواند چند روز چرخ زندگی ما را بچرخاند.”

جنگ‌ و درگیری در شمال افغانستان خانواده‌های زیادی را بی‌جا نموده است که این خانواده‌های فراری از جنگ در مراکز ولایات پناه آوردند.

عمران الله یکی دیگر از دریافت کننده کمک می‌گوید: “با وجود مشکلات ما بیش از اندازه است اما همین مقدار پول هم می‌تواند در این زمستان سرد کمک خوبی برای ما باشد و آرزو می‌کنیم که صلح در کشور تامین شود تا دوباره به سر خانه و زمین خود برگردیم”.

والی فاریاب از وضعیت بیجاشدگان در این ولایت اظهار نگرانی نموده و خواهان کمک بیش‌تر از نهادهای کمک کننده شد و هم‌چنان آقای فایق برای تعدادی از خانواده‌ها در اطراف میمنه مواد غذایی نیز کمک نموده است.