پرچم جاپان

کمک 122 میلیون دالری بشردوستانه جاپان به افغانستان

neshananews

01 February 2021

سفارت جاپان در کابل اعلام کرده است که دولت جاپان یک بستۀ کمکی 122 میلیون دالری را به امور بشردوستانه و برنامه‌های انکشافی به افغانستان اختصاص داده است.

این سفارت امروز (دوشنبه، سیزدهم دلو) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این بستۀ کمکی در جریان سال 2021 میلادی در اختیار دولت افغانستان قرار می‌گیرد. خبرنامۀ سفارت جاپان در کابل می‌افزاید که این بستۀ کمکی شامل تعهد مالی چهار سالۀ جاپان است که تا سال 2024 میلادی ادامه خواهد یافت.

بر اساس تعهدی که دولت جاپان در نشست بین‌المللی ژنوا در امور افغانستان سپرده است، این کشور سالانه 188 میلیون دالر امریکایی به افغانستان کمک خواهد کرد. سفارت جاپان در کابل خاطرنشان می‌سازد که بستۀ کمکی که به تازه‌گی اعلام شده است در 17 پروژۀ بشردوستانه و انکشافی به مصرف خواهد رسید.

جاپان یکی از تمویل کننده‌گان بزرگ مالی دولت افغانستان است. این کشور در کنار بیش از 60 کشور دیگری حدود دو ماه پیش در نشست ژنوا به ادامۀ کمک‌های مالی‌ به دولت افغانستان تعهد کرد.