دانش

کمیتۀ قوانین کابینه طرح قانون «تنظیم روابط پارلمانی» را تأیید کرد

neshananews

31 May 2020

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرده است که کمیتۀ قوانین کابینه طرح قانون تنظیم امور پارلمانی را در شش فصل و ۳۲ ماده، تأیید کرده است. بر اساس این طرح قانون، وزارت دولت در امور پارلمانی مسوولیت هماهنگی میان همۀ ادارات دولتی و نماینده‌گان شورای ملی را بر عهده دارد و روابط وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی با شورای ملی را تنظیم می‌کند.

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری امروز (یک‌شنبه، یازدهم جوزا) با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که این طرح قانون بر اساس فقرۀ 13 مصوبۀ شماره 4 کابینۀ دولت و به منظور هماهنگی بیش‌تر میان شورای ملی، حکومت، ریاست‌جمهوری و  قوۀ قضایی و برای تسهیل در اِعمال نظارت شورای ملی از کارکردهای حکومت، تهیه و تنظیم شده است. بر اساس این اعلامیه، پس از آن که جلسۀ کمیتۀ قوانین کابینه این طرح قانون را تأیید کرده است، به وزارت عدلیه هدایت داده شده تا آن را طی مراحل کند.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست می‌گوید که تأییدی این طرح قانون برای اجرای صلاحیت‌هایی که قانون اساسی به شورای ملی داده است، اهمیت فوق‌العاده دارد و روابط حکومت و شورای ملی را مطابق به قانون تنظیم می‌کند.