کابل

کمیتۀ مبارزه با کرونا در کابل پول یک دورۀ آب و برق بیش از ۳۰۰ هزار خانواده را پرداخت کرد

neshananews

21 June 2020

کمیتۀ اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در ولایت کابل با امضای تفاهم‌نامۀ جداگانه با شرکت برق‌رسانی (برشنا) و شرکت آب‌رسانی، پول صرفیۀ آب و برق دولتی خانواده‌هایی را که کم‌تر از یک‌هزار افغانی باشد، برای یک دوره می‌پردازد.

محمدیعقوب حیدری، والی کابل که در رأس این کمیته قرار دارد امروز (یک‌شنبه، اول جوزا) در مراسم امضای این تفاهم‌نامه‌ها گفت که پول یک دورۀ صرفیه برق و آب بیش از ۳۰۰ هزار مشترک پرداخته می‌شود. والی کابل از این پیش در هشتم جوزا در یک نشست خبری گفته بود که کمیتۀ اضطرار مبارزه با ویروس کرونا در کابل پول برق و آب یک دورۀ خانواده‌هایی را که مصرف‌شان تا یک‌هزار افغانی باشد، پرداخت می‌کند و به این ترتیب ۳۵۰ هزار خانواده در کابل از پرداخت پول برق و آب معاف می‌شوند.

با این حال، احمد خالد استانکزی، رییس تجارتی شرکت برشنا نیز در مراسم امضای این تفاهم‌نامه‌ها حضور داشت. او می‌گوید که بر اساس این تفاهم‌نامه تاکنون بل صرفیۀ ۶۶۰ هزار مشترک آماده شده است که از این جمله ۳۱۱هزار مشترک (۴۰ تا ۴۵ درصد اشتراک‌کننده‌گان برق) بل برق‌شان تا یک‌هزار افغانی بوده است.

همچنان حمیدالله یلانی، رییس عمومی آب‌رسانی نیز در این نشست خبری خاطرنشان ساخت که بر اساس این تفاهم‌نامه تنها پول مصرف آب آن شمار از خانواده‌هایی که کم‌تر از یک هزار افغانی مصرف کرده‌اند، در یک دوره پرداخته شده است.

به گفتۀ والی کابل این تصمیم پس از آن گرفته شده است که شمار زیادی از نیازمندان، چندین بار به خاطر عدم توانایی در پرداخت پول آب و برق به مقام ولایت کابل مراجعه کرده‌اند.