IMG-20200618-WA0009

کمیتۀ محافظت از صرافان شهر کابل ایجاد شد

neshananews

18 June 2020

کمیتۀ محافظت از صرافان در شهر کابل، پس از هدایت محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان، به رهبری والی کابل ایجاد شده است.

دفتر رسانه‌ای والی کابل با نشر یک خبرنامه می‌گوید که این کمیته امروز(پنج‌شنبه، ۲۹جوزا) ایجاد شده است. والی کابل در رأس و رئیس امنیت ملی سکرتریت این کمیته نو تاسیس را به عهده دارند و جلسات آن به طور ماهوار برگزار می‌شود.

براساس خبرنامه دفتر رسانه‌ای والی کابل، رییس امنیت ملی ولایت کابل در اولین جلسه این کمیته خواستار همکاری صرافان شده و گفته که صرافان باید با امنیت ملی هماهنگی داشته و در زمان انتقال پول این اداره را در جریان بگذارند.

این در حالی است که رییس جمهور غنی به تاریخ ۹ دلو سال گذشته، پس از افزایش اختطاف و ربوده شدن شماری از صرافان کشور، در دیدار با این صرافان هدایت داده بود که یک گروه ویژه مبارزه با اختطاف از سوی ریاست امنیت ملی و وزارت امور داخله با همکاری دادستانی کل ایجاد شود.