کمیتۀ-مصونیت-خبرنگاران

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران: دولت و ملل متحد باید برای حفاظت از خبرنگاران تدابیر جدی روی دست بگیرند

neshananews

06 May 2021

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان در واکنش به کشته شدن نعمت روان، گردانندۀ پیشین برنامه‌های تلویزیونی از دولت افغانستان و سازمان ملل متحد می‌خواهد که برای حفاظت از جان خبرنگاران برنامه‌های جدی را روی دست بگیرند.

این کمیته امروز (پنج‌شنبه، شانزدهم ثور) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که این حملۀ مسلحانه که در ادامۀ روند ترورهای هدف‌مند خبرنگاران صورت می‌گیرد، نگرانی جدی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را در کشور به بار آورده است.

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران از دولت افغانستان و جامعۀ جهانی می‌خواهد که برای حفاظت از خبرنگاران کشور تدابیر جدی را روی دست بگیرند. بنابر درخواست این نهاد، خبرنگاران افغانستان نباید قربانی روند مصالحه در کشور شوند.

این کمیته از نهادهای امنیتی کشور نیز می‌خواهد که قضیۀ کشته شدن آقای روان را به صورت جدی بررسی کنند و عاملان این رویداد را به مجازات برسانند.

گفتنی است که نعمت روان، گردانندۀ پیشین تلویزیون طلوع نیوز و آمر مطبوعات وزارت مالیه پس از چاشت امروز در یک حملۀ مسلحانه در شهر قندهار ترور شد. تاکنون مسوولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است.