کمیتۀ مصونیت خبرنگاران

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران: وزارت داخله به ادعای انتقال مواد انفجاری توسط یک رسانه وضاحت دهد

neshananews

15 March 2021

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در واکنش به ادعای انتقال مواد انفجاری توسط یک رسانۀ خصوصی از وزارت امور داخله خواستار وضاحت شده است.

این کمیته امروز (دوشنبه، 25 حوت) در خبرنامه‎یی می‌نویسد که اظهارات طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله در این پیوند همه‌جانبه نبوده است. این خبرنامه می‌افزاید که مطرح شدن ادعای انتقال مواد انفجاری از سوی یک رسانۀ خصوصی توسط سخنگوی وزارت امور داخله، جامعۀ رسانه‌یی کشور را نگران ساخته است.

به باور این کمیته، نشر معلومات کلی و غیرموثق  افکار عامه را مخدوش می‌سازد و روابط نیک میان رسانه‌ها و وزارت امور داخله را نیز خدشه‌دار خواهد ساخت. بر اساس خبرنامۀ این کمیته، اطلاع‌رسانی غیرموثق آزادی بیان را نیز در کشور آسیب می‌زند.

کمیتۀ مصونیت خبرنگاران از وزارت امور داخلۀ کشور می‌خواهد که در پیوند به ادعایی که از سوی سخنگوی این نهاد مطرح شده است، به گونۀ فوری وضاحت دهد.

گفتنی است طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله ساعات پیش مدعی شد که یک رسانۀ خصوصی در انتقال مواد انفجاری دست دارد. او در این پیوند جزییات بیشتری ارایه نکرد، اما گفت که در این باره پرسش‌های زیادی مطرح است.

بر اساس معلومات منابع، یک تلویزیون خصوصی در بلخ مقداری از مواد انفلاقی را به منظور تجلیل از نوروز وارد بلخ ساخته است. این مواد انفلاقی شامل یک مقدار پتاقی‌ها و مواد آتش‌فشانی می‌باشد، اما مسوولان پولیس ولایت بلخ آن را مواد انفجاری پنداشته است. این موضوع تاکنون به گونۀ همه‌جانبه بررسی نشده است.