آتش سوزی

کمیتۀ پیش‌گیری از آتش‌سوزی: مرکزهای تجاری و فروش مواد نفتی تدابیر وقایه‌یی را رعایت نمی‌کنند

neshananews

16 June 2021

همزمان با افزایش موارد آتش‌سوزی در مرکزهای تجاری، گمرک‌ها و مرکزهای فروش مواد نفتی در کشور، کمیتۀ تخنیکی پیش‌گیری از آتش‌سوزی می‌گوید که بیشتر این مرکزها حد اقل تدابیر پیش‌گیری‌ از آتش‌سوزی را رعایت نمی‌کنند.

محمدقاسم حیدری، رییس این کمیته امروز (چهارشنبه، 26 جوزا) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که از میان 3 هزار و 997 مرکز تجاری و 348 مرکز فروش مواد نفتی که از سوی این کمیته بررسی شده‌اند، بیشتر آنان تدابیر ابتدایی پیش‌گیری از آتش‌سوزی را نیز رعایت نمی‌کنند.

آقای حیدری به گونۀ نمونه از مندوی کابل یادآوری می‌کند و می‌افزاید که در این نطقۀ مهم تجاری، مشاغل بدون رعایت کم‌ترین تدابیر پیش‌گیری از آتش‌سوزی در کنار هم قرار گرفته‌اند و هر زمانی امکان وقوع آتش‌سوزی در این مرکز تجاری وجود دارد.

همچنان به گفتۀ او، جابه‌جایی تانکرهای مواد نفتی و جنراتورها در پشت بام ساختمان‌ها در شهر کابل مصونیت شهر را با خطر روبه‌رو ساخته است. آقای حیدری با اشاره به توقف تانکرهای مواد نفتی در گمرک‌ها و دروازه‌های کابل نیز بیان می‌دارد که توقف این تانکرها در کنار هم امکان وقوع آتش‌سوزی را فراهم می‌سازد.

رییس کمیتۀ تخنیکی جلوگیری از آتش‌سوزی خاطرنشان می‌سازد که به همۀ مشاغل توصیه شده که برای جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی تدابیر جدی را رعایت کنند. به گفتۀ او، اگر این تدابیر روی دست گرفته نشود، بیشتر این مشاغل مسدود خواهند شد.

این در حالی است که اخیراً رویدادهای آتش‌سوزی در گمرک‌ها، تانکرهای مواد نفتی و مرکزهای تجاری در کشور افزایش یافته است. بسیاری از شهروندان از جمله مشاور فرهنگی رییس‌جمهور نیز این حوادث را پرسش‌برانگیز توصیف کرده‌اند.