111-53

کمیسیون حقوق بشر: ادامۀ جنگ سبب آواره‌گی و مهاجرت بیشتر می‌شود

neshananews

20 June 2021

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که ادامۀ جنگ در کشور سبب آواره‌گی و مهاجرت بیشتر شهروندان می‌شود و از این‌رو، جنگ جاری باید هرچه زودتر متوقف شود.

این کمیسیون امروز (یک‌شنبه، 30 جوزا) به مناسبت روز جهانی «پناهنده‌گان» در خبرنامه‌یی می‌نویسد که افغانستان به یکی از کشورهای دارای بیش‌ترین پناه‌جو در سطح جهان بدل شده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر ادامۀ جنگ را از عوامل اصلی مهاجرت و بی‌جا شدن ده‌ها ‌هزار خانواده در داخل و بیرون از کشور می‌خواند و می‌افزاید که دولت و طالبان باید هرچه زودتر به جنگ جاری پایان دهند.

این کمیسیون از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان نیز می‌خواهد که به حقوق پناه‌جویان افغانستان در بیرون از کشور توجه بیشتری کند.

این در حالی است که حدود شش میلیون و 500 هزار پناه‌جوی افغانستان در بیرون از کشور به سر می‌برند. بیشتر این پناه‌جویان در ایران و پاکستان زنده‌گی می‌کنند. این رقم از مهاجران، افغانستان را پس از سوریه به دومین کشور دارای بیش‌ترین پناه‌جو در سطح جهان تبدیل کرده است.