111-53

کمیسیون حقوق بشر از افزایش تلفات ملکی در کشور ابراز نگرانی می‌کند

neshananews

08 June 2021

همزمان با گسترش دامنۀ خشونت‌ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر از احتمال افزایش تلفات ملکی و بی‌جا شدن غیرنظامیان در کشور ابراز نگرانی می‌کند.

این کمیسیون امروز (سه‌شنبه، هژدهم جوزا) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که صدها خانواده بر اثر درگیری‌های اخیر در ولایت‌های پکتیا، فاریاب و غور از مناطق‌شان بی‌جا شده‌اند.

خبرنامۀ این کمیسیون می‌افزاید که خشونت‌های اخیر احتمال افزایش تلفات ملکی در کشور را بالا برده است.

این کمیسیون از طالبان و نهادهای امنیتی کشور می‌خواهد که از راه‌اندازی حمله‌های مسلحانه و انفجاری بر مناطق رهایشی و تأسیسات عامه خودداری کنند تا تلفات ملکی در کشور کاهش یابد.

گفتنی است که در هفته‌های گذشته دامنۀ خشونت‌ها در کشور به شدت افزایش یافته است. این خشونت‌ها در حالی شدت گرفته که از حدود یک ماه به این‌سو نیمی از نیروهای خارجی مستقر در افغانستان، کشور را ترک کرده‌اند.