پولیو دو

کمیسیون حقوق بشر: افراد دارای معلولیت در معرض خشونت‌های گستردۀ فزیکی و روانی قرار دارند

neshananews

28 March 2021

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی اعلام کرده است که افراد دارای معلولیت جسمی در افغانستان در معرض خشونت‌های گستردۀ فزیکی و روانی قرار دارند.

این کمیسیون امروز (یک‌شنبه، هشتم حمل) در گزارشی به نقل از یک‌هزار و 500 فرد دارای معلولیت فزیکی، حسی و روانی می‌نویسد که این افراد از سوی خانواده و دولت محروم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، دست‌کم 38 درصد افراد دارای معلولیت در گفت‌وگو با این کمیسیون، از اعمال خشونت‌های گستردۀ فزیکی و روانی از سوی خانواده و اجتماع در برابر خود حکایت کرده‌اند.

به نقل از این گزارش، افراد دارای معلولیت مدعی شده‌اند که افزون بر خشونت‌های گستردۀ‌یی که علیه آنان اعمال می‌شود، آنان مورد توهین و تحقیر خانواده و اجتماع قرار می‌گیرند و همچنان از حضورشان در مکان‌های عمومی جلوگیری می‌شود.

در بخشی از این گزارش به افزایش شمار افراد دارای معلولیت در جریان چهارده سال گذشته پرداخته شده است. بر اساس آمار این کمیسیون، شمار افراد دارای معلولیت بین سال‌های 1386 تاکنون حدود 11 درصد افزایش یافته است. بنابر ارقام این کمیسیون، در حال حاضر 4 میلیون و 475 هزار و 800 نفر در افغانستان از انواع معلولیت‌های فزیکی، حسی و روانی رنج می‌برند.

این کمیسیون عامل معلولیت 41 درصد از این افراد را جنگ و انفجار ماین عنوان می‌کند و می‌افزاید که شمار باقی‌ماندۀ این افراد بر اثر استفادۀ خودسرانه از دارو، رویدادهای ترافیکی، رعایت نکردن تدابیر ایمنی در محل کار و زنده‌گی و تطبیق نکردن واکسن در دوران بارداری مادران به معلولیت دچار شده‌اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جامعه و دولت می‌خواهد که تدابیر جدی را برای مبارزه با خشونت‌های گسترده علیه افراد دارای معلولیت در کشور روی دست بگیرد.