AIHRC_HQ

کمیسیون حقوق بشر: برای بررسی کشتار هدف‌مند در افغانستان یک هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی گماشته شود

neshananews

27 June 2021

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سازمان ملل متحد می‌خواهد که برای بررسی کشتار غیرنظامیان به گونۀ هدف‌فمند در افغانستان یک هیأت حقیقت‎یاب بین‌المللی بگمارد.

این کمیسیون امروز (یک‌شنبه، ششم سرطان) با نشر خبرنامه‌یی از عدم رسیده‌گی حکومت به کشتار هدف‌مند غیرنظامیان از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران انتقاد می‌کند. در خبرنامۀ این کمیسیون آمده که معافیت عاملان کشتار هدف‌مند اقلیت‌های قومی و فعالان مدنی تأسف‌برانگیز است و حکومت باید به این معافیت نقطۀ پایان بگذارد.

این کمیسیون از سازمان ملل متحد می‌خواهد که یک هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی را برای بررسی کشتار هدف‌مند غیرنظامیان به ویژۀ اقلیت‌های قومی، مذهبی، فعالان مدنی و حقوق بشر در افغانستان بگمارد.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های پسین اقلیت‌های مذهبی هندو و شیعه در افغانستان بارها هدف کشتار قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، موج بزرگی از کشتار هدف‌مند فعالان مدنی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در کشور به راه افتاده است.

مشخص نیست چه گروهی پشت این حمله‌های هدف‌مند قرار دارد. شماری از این حمله‌ها که اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار می‌دهند به شاخۀ خراسان گروه داعش نسبت داده می‌شوند، اما دولت افغانستان مدعی است که این حمله‌ها کار جنگ‌جویان گروه طالبان است.