کمیسیون مستقل حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر: تصویب طرح تعدیل قانون رسانه‌ها به آزادی بیان آسیب می‌رساند

neshananews

20 June 2020

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دنبال نگرانی رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها از تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی، می‌گوید اگر این طرح تصویب شود، به آزادی بیان در کشور آسیب می‌زند.

این کمیسیون امروز (شنبه، ۳۱ جوزا) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید: «بر اساس گزارش رسانه‌ها و دریافت‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در طرح حکومت برای تعدیل (قانون رسانه‌های همه‌گانی) مواردی وجود دارد که در صورت تصویب، به آزادی بیان در کشور آسیب خواهد زد و سبب محدودیت‌های بیش‌تر در این عرصه خواهد شد.»

کمیسیون حقوق بشر می‌افزاید که آزادی بیان به مثابۀ بالاترین آرمان و حق اساسی بشری، از دستاوردهای مهم نظام سیاسی – حقوقی است. این نهاد حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی شدید در این مورد، از تمایل حکومت به گفت‌وگو دربارۀ این طرح با نهادهای رسانه‌‌یی استقبال می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که همراه با نهادهای رسانه‌یی برای دفاع از این دستاورد، دادخواهی خواهد کرد.

این در حالی است که هفتۀ گذشته رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها در یک نامۀ سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور غنی گفته‌ بودند که طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت ترتیب شده است، محدود‌کنندۀ آزادی رسانه‌ها، خلاف قانونی اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است.

به دنبال این نگرانی‌ها، ارگ روز پنج‌شنبه (هفتۀ گذشته) اعلام کرد که مسوولان ادارۀ ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری به زودی بحث‌ها را با مسوولان رسانه‌ها در این زمینه آغاز خواهند کرد تا در روشنی قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی، روند آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها بیش‌تر و بهتر تقویت شود.