کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر: حفظ قانون اساسی برای تأمین صلح ضروری است

neshananews

07 January 2021

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که برای تأمین صلح و ثبات در کشور نیاز است که قانون اساسی موجود حفظ شود.

این کمیسیون امروز (پنج‌شنبه، هژدهم جدی) با نشر خبرنامه‌یی به مناسبت هفتۀ قانون اساسی خواستار حفظ قانون اساسی موجود در روند صلح شده است. در خبرنامۀ این کمیسیون آمده است که قانون اساسی کنونی، حقوق و آزادی‌های شهروندان را در چوکات اسناد بین‌المللی تضمین می‌کند و از این‌رو، حفظ قانون اساسی تنها راهی برای برقراری صلح و تأمین عدالت در کشور تلقی می‌شود.

این در حالی است که محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نیز حفظ قانون اساسی را در روند صلح ضروری توصیف کرده است. آقای دانش می‌گوید که طالبان با نفی قانون اساسی در پی فروپاشی نظام سیاسی کشور هستند.

این موضوع در حالی مطرح است که طالبان قانون اساسی موجود را نمی‌پذیرند. آنان خواستار لغو این قانون و نافذ شدن قانون جدیدی زیر عنوان «قانون اسلامی» در کشور هستند.