کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر در آستانۀ آغاز دومین دور مذاکرات صلح خواستار برقراری آتش‌بس شده است

neshananews

04 January 2021

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آستانۀ آغاز دومین دور مذاکرات صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان، خواستار توافق دو جانب روی برقراری آتش‌بس فوری در کشور شده است.

این کمیسیون امروز (دوشنبه، پانزدهم جدی) با نشر نامه‌یی عنوانی هیأت‌های مذاکراتی دولت و طالبان بر ضرورت تأمین آتش‌بس همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات صلح در کشور، تأکید کرده است. در این نامه آمده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بی‌صبرانه منتظر آغاز دور دوم مذاکرات صلح میان دو طرف است و از این دو جانب می‌خواهد که توافق روی آتش‌بس فوری را در دستور کار خود قرار دهند.

کمیسیون حقوق بشر در این نامه می‌افزاید که هر دو هیأت مذاکراتی پس از توافق روی آتش‌بس، کمیته‌یی را برای ایجاد سازوکارهای تحقق آتش‌بس و نظارت از اجرای آن بگمارند. بر اساس درخواست این کمیسیون، دو هیأت همچنان کمیته‌یی را برای تحقیق در پیوند به حمله‌های هدف‌مند در کشور ایجاد کنند.

در این نامه همچنان بر ضرورت توجه روی حقوق قربانیان جنگ در جریان گفت‌وگوهای صلح تأکید شده است.

این در حالی است که دومین دور مذاکرات صلح که متمرکز به نهایی‌سازی آجندای مذاکرات صلح خواهد بود، قرار است در روزهای نزدیک در دوحه، پایتخت قطر آغاز شود.