کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر: طرف‌های درگیر جنگ از تهدید و کشتار خبرنگاران خودداری کنند

neshananews

03 May 2021

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با روز جهانی مطبوعات از طرف‌های درگیر جنگ در کشور به ویژۀ گروه طالبان می‌خواهد که از تهدید و کشتار خبرنگاران دست بردارند.

این کمیسیون امروز (دوشنبه، سیزدهم ثور) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که قتل‌های هدف‌مند خبرنگاران در جریان ماه‌های پسین حق آزادی بیان را با خطر روبه‌رو ساخته است؛ حقی که از دید این نهاد یکی از مهم‌ترین ارزش‌های بشری در کشور شمرده می‌شود.

در خبرنامۀ این کمیسیون همچنان آمده که آزادی بیان ممثل سایر ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان به شمار می‌رود و در هر حالت و شرایطی به شمول روند صلح غیرقابل معامله است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ به ویژۀ گروه طالبان می‌خواهد که خشونت‌ها و تهدید خبرنگاران را متوقف کند و به آزادی بیان پایبند بماند. این نهاد از حکومت نیز می‌خواهد که پرونده‌های خشونت‌ علیه خبرنگاران را بررسی کند و تدابیر جدی برای حفاظت از خبرنگاران روی دست بگیرد.

این در حالی است که همزمان با این، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با نشر گزارشی وضعیت آزادی بیان را پس از آغاز گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر، فاجعه‌بار خوانده است. این سازمان در گزارش خود آورده که حمله‌های هدف‌مند علیه خبرنگاران در افغانستان خودسانسوری را در رسانه‌های این کشور تشدید کرده است.