کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر: قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر مبنای تصمیم‌گیری مذاکرات صلح قرار گیرد

neshananews

09 December 2020

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار قرار گرفتن قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر در تصمیم‌گیری‌ هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه شده است.

این کمیسیون امروز (چهارشنبه، نوزدهم قوس) همزمان با روز ملی قربانیان جنگ در اعلامیه‌یی خواستار حفظ موازین حقوق بشر در روند صلح شده است. این کمیسیون از طرف‌های مذاکره‌کنندۀ صلح در دوحه می‌خواهد که قانون اساسی افغانستان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر را که آزادی‌ها و حقوق بشری افراد را تضمین می‌کند، مبنای تصمیم‌گیری‌ها در مذاکرات صلح قرار دهند.

کمیسیون حقوق بشر در این اعلامیه یادآور می‌شود که دوام جنگ در کشور باعث شده است که این کمیسیون و سایر نهادهای حقوق بشری که در افغانستان فعالیت دارند، تنها به رعایت حق حیات به عنوان یکی از حقوق اولیۀ بشری متمرکز باشند و به سایر حقوق و آزادی‌های بشری توجه لازم صورت نگیرد.

این کمیسیون رعایت موازین حقوق بشری به ویژه آزادی‌های مدنی افراد را زمینه‌ساز صلح پایدار در کشور می‌داند. بر اساس اعلامیۀ این کمیسیون، همۀ حقوق و آزادی‌های بشری در افغانستان باید در روند صلح تضمین شوند.

گفتنی است که گفت‌وگوهای مستقیم میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان پس از حدود سه ماه رأی‌زنی مقدماتی قرار است امروز به گونۀ جدی آغاز شود. قربانی شدن دستاوردهای 19 سال پسین از جمله حقوق و آزادی‌های بشری در روند صلح از نگرانی‌های عمدۀ شهروندان در این گفت‌وگوها تلقی می‌شود، اما دولت پیوسته اطمینان می‌دهد که حقوق و آزادی‌های مردم در این روند معامله نخواهد شد.