کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر: منع ترانه‌خوانی دختران نقض حقوق بشر شمرده می‌شود

neshananews

11 March 2021

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به منع ترانه‌خوانی دختران بالاتر از سن 12 سال در مکتب‌های کابل، می‌گوید که این اقدام نقض حقوق بشر شمرده می‌شود.

این کمیسیون امروز (پنج‌شنبه، 21 حوت) با نشر خبرنامه‌یی به اقدام تازۀ ریاست معارف شهر کابل مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالاتر از سن 12 سال در مکتب‌های دولتی و خصوصی واکنش نشان داده است.

در خبرنامۀ این کمیسیون آمده است که ایجاد محدودیت فراروی اشتراک کودکان به شمول دختران در ترانه‌خوانی و فعالیت‌های هنری در مکتب‌ها مخالف کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و ارزش‌های عمومی حقوق بشر تلقی می‌شود.

این کمیسیون وضع محدودیت بر اشتراک دختران بالاتر از سن 12 سال در برنامه‌های ترانه‌خوانی را افزون نقض حقوق بشر، تبعیض جنسیتی علیه کودکان دختر نیز عنوان می‌کند.

بر اساس خبرنامۀ این کمیسیون، همۀ کودکان حق دارند بدون محدودیت در هر نوع برنامۀ فرهنگی و ترانه‌خوانی اشتراک کنند. کمیسیون حقوق بشر از وزارت معارف می‌خواهد که از اقدام‌های تبعیض‌آمیزی در نهادهای مربوط به این وزارت خودداری کند.

گفتنی است که روز گذشته ریاست معارف شهر کابل مکتوبی را به مکتب‌های خصوصی و دولتی شهر کابل فرستاد. بر اساس این مکتوب، اشتراک دختران بالاتر از سن 12 سال در برنامه‌های ترانه‌خوانی عمومی منع اعلام شده است. این اقدام واکنش‌های گسترده‌یی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.