کمیسیون شکایات

کمیسیون شکایات انتخاباتی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که جریمه‌های انتخاباتی‌ را بپردازند

neshananews

26 November 2020

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان کشور تاکنون جریمه‌های وضع شده بر تخلفات انتخاباتی را نپرداخته‌اند. اعضای این کمیسیون می‌گویند که این جریمه‌ها حدود دو سال پیش در جریان انتخابات پارلمانی علیه آنان وضع شده بود.

کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز (پنج‌شنبه، ششم قوس) با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که این کمیسیون بارها از اعضای برحال مجلس نماینده‌گان که در انتخابات پارلمانی گذشته مرتکب تخلف شده بودند و مشمول جریمۀ نقدی قرار گرفته‌اند درخواست کرده است که این جریمه‌ها را طبق قانون بپردازند، اما اعضای مجلس از این اقدام سر باز می‌زنند.

هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی نام این اعضای مجلس نماینده‌گان را تاکنون اعلام نکرده است، اما هشدار می‌دهد در صورتی که تا هفتۀ آینده جریمه‌های وضع شده را نپردازند، شهرت مکمل آنان همه‌گانی خواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان مقدار جریمۀ وضع شده بالای اعضای برحال مجلس نماینده‌گان را نیز همه‌گانی نکرده است.

گفتنی است که انتخابات پارلمانی در کشور حدود دو سال پیش برگزار شد. این انتخابات با اتهام‌های گستردۀ تقلب همراه بود.