کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی برای نظارت از برگزاری چهار انتخابات اعلام آماده‌گی کرد

neshananews

14 March 2021

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که این نهاد برای نظارت و ثبت شکایات در جریان برگزاری چهار انتخابات پیش‌رو در کشور آماده‌گی دارد.

این کمیسیون امروز (یک‌شنبه، 24 حوت) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ثبت شکایت‌ها در روند انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و شهرداری‌ها آماده‌گی گرفته است.

در خبرنامۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان آمده است که این کمیسیون در هماهنگی با نهادهای جامعۀ مدنی کشور آماده است با ثبت شکایات انتخاباتی، عدالت را در این روند تأمین کند.

این در حالی است که کمیسیون انتخابات برای برگزاری چهار انتخابات تا ماه میزان سال 1400 خورشیدی اعلام آماده‌گی کرده است. این کمیسیون اعلام کرده که اگر حکومت بودجۀ این چهار انتخابات را تهیه و امنیت آن را تأمین کند، این چهار انتخابات برگزار خواهد شد.

با این حال، شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات کمیسیون‌های انتخاباتی را به عدم اعمال اصلاحات متهم کرده و می‌گویند که هر دو کمیسیون برای برگزاری انتخابات‌های پیش‌رو آماده‌گی لازم را ندارند.

این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به دلیل آن چه بروز تقلب‌های گستردۀ انتخاباتی گفته می‌شد، به بحران رفت و دو تیم انتخاباتی به گونۀ همزمان اعلام پیروزی کردند. سرانجام این انتخابات با یک توافق سیاسی به نتیجه رسید.