محب الله صمیم

کمیسیون عالی بزرگان قومی برای صلح به فعالیت آغاز کرد

neshananews

23 May 2021

وزارت اقوام و قبایل از ایجاد کمیسیون عالی بزرگان قومی به هدف جلب حمایت سران اقوام از روند صلح در کشور خبر می‌دهد.

محب‌الله صمیم، وزیر اقوام و قبایل امروز (یک‌شنبه، دوم جوزا) در نخستین نشست این کمیسیون در کابل می‌گوید که کمیسیون عالی بزرگان قومی به هدف انسجام اقوام در روند صلح ایجاد شده است. آقای صمیم می‌افزاید که در چوکات این کمیسیون مشوره‌ها و رأی‌زنی‌های گسترده‌یی با سران اقوام در سطح ولایت‌ها و ولسوالی‌های کشور صورت خواهد گرفت.

به بیان او، در چوکات این کمیسیون تلاش می‌شود حمایت سران اقوام به روند صلح جلب شود و جنگ‌جویان محلی طالبان از طریق بزرگان اقوام به دست کشیدن از جنگ وادار شوند.

محب‌الله صمیم خاطرنشان می‌سازد که این کمیسیون با شورای عالی مصالحۀ ملی و هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت با طالبان هماهنگ است. وزیر اقوام و قبایل یادآور می‌شود که رسیده‌گی به اختلاف‌ها میان اقوام در سطح ولایت‌ها و ولسوالی‌ها بخش دیگری از کار ویژۀ کمیسیون عالی سران قومی خواهد بود.

این کمیسیون در حالی ایجاد و به فعالیت آغاز کرده که روند صلح پس از اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، پیشرفت ملموسی نداشته است.