مهاجران افغانستان

کمیشنر ملل متحد: اگر گفت‌وگوهای صلح ناکام شود مهاجران افغانستان به اروپا سرازیر می‌شوند

neshananews

17 April 2021

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان می‌گوید اگر روند جاری صلح در افغانستان ناکام شود، موج بزرگی از مهاجران در مرزهای اروپا سرازیر خواهد شد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان این موضوع را عصر دیروز (جمعه، 27 حمل) در یک نشست خبری در شهر رُم، پایتخت ایتالیا مطرح کرده است.

آقای گراندی می‌افزاید که با اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی‌هایی از شکست گفت‌وگوهای صلح این کشور نیز شدت گرفته است. او خاطرنشان می‌سازد در صورت شکست این گفت‌وگوها، خشونت‌ها در افغانستان دوباره افزایش می‌یابد و شمار بیشتری از شهروندان این کشور به خارج از افغانستان سرازیر خواهند شد.

به گفتۀ او، در این صورت، اروپا نیز از سرازیر شدن موج بزرگی از پناهجویان متأثر خواهد شد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد از جامعۀ جهانی می‌خواهد که برای موفقیت روند صلح افغانستان تلاش کند.

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان اطمینان دولت از ادامۀ عملیات‌های جنگی توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی را برای پیش‌گیری از شدت خشونت‌ها در این کشور امیدوارکننده می‌خواند.

در حال حاضر بیش از شش میلیون مهاجر افغانستان در بیرون از کشور به سر می‌برند. بخش عمدۀ این مهاجران در ایران و پاکستان زنده‌گی می‌کنند. همزمان با اعلام تصمیم امریکا و ناتو مبنی بر خروج کامل از افغانستان، نگرانی از افزایش خشونت‌ها و آواره شدن شمار بیشتری از شهروندان کشور بر اثر جنگ‌ها شدت گرفته است.