تونل سالنگ

گذرگاه سالنگ به دلیل برف‌باری سنگین بر روی ترافیک مسدود شده است

neshananews

27 December 2020

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها اعلام کرده است که گذرگاه سالنگ به دلیل برف‌باری سنگین بر روی ترافیک مسدود شده است.

این ریاست امروز (یک‌شنبه، هفتم جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که برف‌باری شدید و وزش تند باد در شمال و جنوب تونل سالنگ ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که ادامۀ این وضعیت برای ساعت‌ها به درازا خواهد کشید. این خبرنامه می‌افزاید که به دلیل برف‌باری سنگین، عبور و مرور انواع موترها در این گذرگاه متوقف شده است.

بر اساس خبرنامۀ ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، گذرگاه سالنگ تا متوقف شدن برف‌باری و فروکش کردن طوفان به روی ترافیک مسدود خواهد بود. این ریاست از راننده‌گان موترهای باربری و مسافربری می‌خواهد تا زمان اعلام رسمی این ریاست مبنی بر گشایش این گذرگاه از حرکت در مسیر این جاده خودداری کنند.

تونل سالنگ مهم‌ترین گذرگاه ترانسپورتی بین شمال و مرکز افغانستان به شمار می‌رود. این گذرگاه همه‌ساله پس از برف‌باری سنگین در فصل سرما به گونۀ موقت بر روی ترافیک مسدود می‌شود.