تونل سالنگ

گذرگاه سالنگ پس از 40 ساعت به روی رفت‌وآمد موترها باز شد

neshananews

28 December 2020

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها اعلام کرده است که گذرگاه سالنگ پس از 40 ساعت به روی رفت‌وآمد وسایط نقلیه باز شده است.

این ریاست در خبرنامه‌یی آورده است که این گذرگاه بامداد امروز (دوشنبه، هشتم جدی) به روی وسایط نقلیه باز شده است. در خبرنامۀ ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها آمده است که برف‌باری و طوفان در بخش شمالی تونل سالنگ توقف کرده است، اما در بخش جنوبی این تونل هنوز هم وضعیت طوفانی وجود دارد.

بر اساس این خبرنامه، مسوولان نگه‌داری این گذرگاه توانسته‌اند تونل سالنگ را به روی رفت‌وآمد انواع وسایط باربری و مسافربری باز کنند. ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از راننده‌گان موترهای باربری و مسافربری می‌خواهد که ضمن رعایت تدابیر ایمنی، به رهنمایی مسوولان حفظ و مراقبت این گذرگاه نیز توجه کنند.

تونل سالنگ مهم‌ترین گذرگاه ترانسپورتی بین شمال و مرکز کشور به شمار می‌رود. این گذرگاه همه‌ساله به دلیل برف‌باری سنگین و طوفان به گونۀ موقت مسدود می‌شود.