FB_IMG_1579414831728

گرفتاری دو فروشندۀ مواد مخدر در تخار

عرفان برزگر

19 January 2020

دو تن همراه با بیست قرص تابلیت K و  مقداری مواد مخدر به نام شیشه گرفتار شدند. هم‌چنان یک عراده موتر سرقت شده نیز دریافت و به مالک آن تسلیم داده شد.

منسوبین حوزه دوم امنیتی در هماهنگی با موظفین مدیریت مبارزه با موادمخدر دو تن به نام‌های فضل احمد و عبدالبشیر را با (۲۰) قرص تابلیت K و یک مقدار شیشه از مربوطات شهرتالقان دستگیر نموده‌اند.

مظنونین بازداشت و قضیه تحت بررسی بیشتر قراردارد.

در همین حال یک عراده موتر مسروقه نوع «ویتس» نیز ازسوی پولیس حوزۀ دوم امنیتی دریافت و به مالک آن تسلیم داده شد.