دزدان مسلح

گروهی از دزدان حرفه‌یی در شهر کابل بازداشت شد

neshananews

13 October 2020

وزارت امور داخله اعلام کرده است که نیروهای پولیس در دو عملیات هدف‌مند و جداگانه یک گروه شش نفری از دزدان حرفه‌یی را در شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

در خبرنامۀ وزارت امور داخله آمده است که این دزدان حرفه‌یی دیروز (دوشنبه، 21 میزان) از مربوطات ناحیه‌های چهارم و ششم شهر کابل بازداشت شده‌اند. خبرنامه می‌افزاید که این دزدان حرفه‌یی در ماه‌های پسین ده‌ها مورد دزدی مسلحانه را در بخش‌های مختلف شهر کابل انجام داده‌اند.

بر بنیاد معلومات وزارت امور داخله، یک موتر نوع کرولا که چندی پیش از مربوطات ناحیۀ پانزدهم شهر کابل سرقت شده بود نیز از نزد این افراد به دست آمده است.

این در حالی است که اخیراً سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی در شهر کابل به شدت افزایش یافته است. باشنده‌گان شهر کابل در واکنش به افزایش جرایم جنایی، کارزاری را زیر عنوان «کابل امن نیست» در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته‌اند. همچنان وزارت امور داخله به نیروهای پولیس دستور داده است که در برخورد با دزدان و مجرمان جنایی از سلاح استفاده کنند.