2277238

گروه هفت‌نفری اعضای تبلیغاتی و مالی طالبان در کندز بازداشت شد

عرفان برزگر

عرفان برزگر

20 January 2020

هادی جمال سخن‌گوی قول اردوی ۲۱۷ پامیر در شمال‌شرق کشور می‌گوید، نیروهای خاص ارتش دو عملیات را شب‌گذشته در ولسوالی چهاردره و اطراف شهر کندز راه اندازی کرده اند.

به گفتۀ او در این عملیات‌ها هفت عضو گروه طالبان که مسوولیت بخش تبلیغاتی و مالی طالبان را به عهده داشتند، از سوی نیروهای ارتش بازداشت شده اند.

سخن‌گوی قول اردوی ۲۱۷ می‌افزاید، در این عملیات مقدار زیادی مهمات مربوط گروه طالبان به دست ارتش افتاده و ۱۰ حلقه ماین که از سوی این گروه به منظور هدف قرار دادن نظامیان جاسازی شده بود، نیز کشف و خنثا شده است.