دادستانی کل

گزارش سالانۀ دادستانی کل؛ بیش از یک‌هزار و 800 قضیۀ فساد اداری و اختلاس ثبت شده است

neshananews

06 January 2021

دادستانی کل گزارش سالانۀ خود را در پیوند به قضایای فساد اداری و اختلاس همه‌گانی کرده است. طبق این گزارش، در یک سال گذشته یک‌هزار و 803 قضیۀ فساد اداری و اختلاس نزد این نهاد ثبت شده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (چهارشنبه، هفدهم جدی) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که این قضایا در دادستانی‌های مرکز و ولایت‌های کشور ثبت شده است. آقای رسولی می‌افزاید که از این میان، 278 قضیۀ فساد اداری در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، یک‌هزار و 122 قضیه در دادستانی‌های استیناف ولایت‌ها و 403 قضیۀ دیگر در دادستانی‌های مرکز ثبت شده‌اند.

سخنگوی دادستانی کل مسوولان و کارمندان نهادهای صحت عامه، گمرک‌ها، عواید، تحصیلات عالی، شورای ملی، زراعت، شهرداری، انکشاف دهات، حوادث، معارف، برق، احصاییه و معلومات و بخش‌های امنیتی را از متهمان قضایای فساد اداری می‌خواند.

به گفتۀ آقای رسولی، از این میان به 132 قضیه تصمیم‌های قانونی گرفته شده و پیرامون 146 قضیۀ دیگر نیز تحقیق صورت گرفته است. مسوولان دادستانی کل از رسیده‌گی همه‌جانبه به همۀ قضایای ثبت شده در دادستانی‌های کشور اطمینان می‌دهند.

قابل ذکر است که فساد اداری از چالش‌های جدی حکومت‌داری در کشور به شمار می‌رود؛ طوری که افغانستان را در چند سال پسین در رده‌بندی‌های جهانی در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است. دولت اخیراً در نشست «ژنوا» تعهد سپرده است که با فساد اداری به گونۀ جدی مبارزه می‌کند.