WhatsApp Image 2020-03-12 at 12.58.43 PM

گشایش کارخانۀ قنادی و مرکز سوادآموزی در زندان فاریاب

محمدجان آریا

12 March 2020

یک کارخانۀ قنادی و یک مرکز سوادآموزی برای زندانیان در زندان شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب گشایش یافت.

کارخانه قنادی با سرمایۀ یکی از زندانیان و هم‌کاری فرماندهی پولیس ولایت فاریاب راه‌اندازی شده است. کریم یورش سخن‌گوی پولیس فاریاب به خبرگزاری نشانه می‌گوید:

«در این کارخانۀ قنادی از 25 تا 30 زندانی قرار است شامل کار شوند و از حقوق اولیۀ انسانی بهره‌مند گردند.»

این نخستین‌بار است که در زندان ولایت فاریاب، برای زندانیان کارخانۀ قنادی ساخته می‌شود.

کریم یورش می‌افزاید: هم‌اکنون ده‌ها تن از زنان و مردان زندانی نیز مصروف فراگیری حرفه‌هایی چون دست‌دوزی، مهره‌بافی و… اند.

هم‌چنان یک مرکز سوادآموزی از سوی دفتر GIZ و ادارۀ سوادآموزی ریاست معارف فاریاب برای زندانیان ایجاد گردیده است.

کریم یورش می‌گوید:

«این مرکز شامل ده صنف درسی می‌شود که بعد از این، زندانیان می‌توانند در این مرکز به آموزش سواد مصروف شوند.»

در این برنامه، محصولات دستی زندانیان ولایت فاریاب رونمایی شد و برای بازاریابی این محصولات کمپاین راه‌اندازی گردید.