1AC5566C-208C-43B2-9476-BE1478B36A18_w408_r1_s

گفت‌وگوی تلیفونی وزیران خارجۀ امریکا و پاکستان در مورد صلح افغانستان

neshananews

17 May 2021

آنتونی بلینکن، وزیر خارجۀ امریکا با شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان در مورد صلح افغانستان از طریق تلیفون گفت‌وگو کرده است.

آقای بلینکن بامداد امروز (دوشنبه، 27 ثور) در برگۀ تویترش نوشته است که این گفت‌وگوی تلیفونی عصر دیروز صورت گرفته است. همکاری ایالات متحدۀ امریکا و پاکستان برای موفقیت روند صلح افغانستان یکی از محورهای مورد بحث بین دو جانب بوده است.

وزیران خارجۀ امریکا و پاکستان در این گفت‌وگو تأکید کرده‌اند که یگانه راه حل سیاسی برای آمدن صلح در افغانستان، پایان جنگ و منازعۀ طولانی در این کشور است.

به گفتۀ آنان، افزون بر دولت افغانستان و گروه طالبان، همۀ گروه‌ها در این کشور مسوولیت مشترکی دارند تا برای دست‌یابی به یک راه حل سیاسی وارد اقدام شوند.

گفتنی است که روز گذشته وزیر خارجۀ چین نیز در یک گفت‌وگوی مشابهی با وزیر خارجۀ پاکستان بر دست‌یابی روی یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ در افغانستان تأکید کرد.