2277238

یازده جنگجوی طالب در ولسوالی چهاردرۀ کندز کشته شدند

عرفان برزگر

17 December 2019

کمندوهای ارتش و قطعۀ 09 امنیت ملی شب گذشته عملیاتی را در بخش‌های از ولسوالی چهاردرۀ کندز راه‌اندازی کردند که به طالبان تلفات سنگین وارد شده است.

قول اردوی 217 پامیر با نشر یک خبرنامه نوشته؛ شب گذشته نیروهای امنیتی عملیاتی را در روستای زدران‌های ولسوالی چهاردره راه اندازی کردند که در آن 11 جنگجوی طالب کشته شده است.

این عملیات بالای سه پایگاه مستحکم طالبان در این منطقه راه‌اندازی شده که مهمات و تجهیزات آن نیز در اختیار نیروهای امنیتی قرار گرفته است. در اعلامیه آمده، تمامی این سه پایگاه اساسی و چهار موضع‌شان در ولسوالی چهاردره به گونۀ کامل تخریب شده است.

اعلامیۀ فرقۀ 20 پامیر افزوده که 12 میل جنگ افزاز طالبان، مهمات سلاح‌های سنگین، ماین‌های دست‌ساخت این گروه و سه عراده موترسایکل‌شان به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

ارتش در شمال‌شرق کشور می‌گوید، این عملیات ضربۀ سنگین به  طالبان در  ولسوالی چهاردره وارد کرده که توان عملیات‌های نظامی را برای مدتی از این گروه در منطقه سلب کرده است.