925605

یوناما: دولت افغانستان در راستای مبارزه به فساد اداری نتوانسته تاثیر مثبتی بر زندگی شهروندان داشته باشد

neshananews

18 June 2020

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارشش پیشرفت‌های افغانستان در بخش اصلاحات برای مبارزه با فساد را بررسی نموده، می‌گوید که تلاش‌های دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری نتوانسته است تاثیر مثبتی بر زندگی شمار زیادی از افغانان داشته باشد.

یوناما، امروز(پنج‌شنبه، ۲۹جوزا) چهارمین گزارشش را در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که تلاش‌های دوامدار و موثر در مبارزه با فساد اداری در افغانستان همچنان برای آینده کشور ضروری است.

همچنان در این گزارش به نقل از دیبرا لاینز، نمایندۀ خاص دبیرکل ملل متحد برای افغانستان آمده است که تلاش ها در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات، به ویژه با وجود چالش های جدی و فرصت های کشور در بخش صلح و انکشاف، باید از اولویت های کلیدی رهبری افغانستان باشد. او افزود: “رسیدگی به بحران کوید-۱۹ و ساختن یک افغانستان صلح آمیز، صحتمند و مرفه به شفافیت و حسابدهی که از اصول بنیادی برای آینده هر ملت می باشند، نیاز دارد.”

یوناما در این گزارش خاطرنشان کرده است که با وجود شمار زیادی از اصلاحات که در بخش حقوقی و پالیسی صورت گرفته است، «فساد هنوز هم به عنوان یکی از عمده‌ترین موانع بر سر راه تامین صلح و رفاه دوامدار در افغانستان، باقی مانده است.» در عین حال این نهاد می‌گوید که پیشرفت‌هایی هم در امر مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است. به باور یوناما مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری توانایی‌هایش را برای پیگرد قانونی و قضاوت قضایای عالی‌رتبه، بهبود بخشیده است.

سازمان ملل دراین گزارش پیشنهاد کرده که دولت افغانستان یک استراتژی بلندمدت واقع‌بینانه تدوین و کمیسیون مبارزه با فساد را هرچه زودتر ایجاد کند.