دموکراسی و زنان

یوناما: سازمان ملل از نقش زنان افغانستان در روند صلح حمایت می‌کند

neshananews

31 October 2020

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) اعلام کرده است که این سازمان از نقش زنان افغانستان در روند صلح و ساختار سیاسی آیندۀ این کشور حمایت می‌کند.

یوناما امروز (شنبه، دهم عقرب) با نشر اعلامیه‌یی به مناسبت بیستمین سال‌روز تصویب قطع‌نامۀ «1325» شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت، می‌گوید که سازمان ملل از نقش زنان افغانستان در روند صلح و آیندۀ سیاسی این کشور حمایت می‌کند.

اعلامیۀ یوناما می‌افزاید که تقویت نقش زنان در روند صلح به شکل‌گیری زمینه‌های صلح پایدار و سرتاسری در افغانستان کمک خواهد کرد. از این رو، سازمان ملل از نقش زنان کشور در روند صلح و ساختار سیاسی آیندۀ افغانستان حمایت می‌کند.

یوناما در این اعلامیه از شهروندان و حکومت افغانستان می‌خواهد که برای بهبود شرایط زنده‌گی زنان و تقویت نقش آنان در حکومت‌داری تلاش کنند. این اعلامیه در بخش دیگری زنان و کودکان در افغانستان را قربانیان اصلی درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و طالبان تلقی می‌کند.

بر اساس اعلامیۀ یوناما، در هفت ماه گذشته از میان هر ده فر ملکی که بر اثر درگیری‌های مسلحانه  در افغانستان جان باخته‌اند، چهار تن آنان را زنان و کودکان شکل می‌دهند.

یوناما از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهد که به خشونت‌ها نقطۀ پایان بگذارند و برای پایان کشتار افراد ملکی به ویژه زنان و کودکان آتش‌بس سرتاسری اعلام کنند.

گفتنی است که رأی‌زنی میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر از یک‌ونیم ماه به این‌سو ادامه دارد. دو طرف تاکنون موفق نشده‌اند تا کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح را نهایی بسازند. از میان 21 عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان، چهار تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند.