یوناما1

یوناما: مبارزه با فساد در افغانستان با خروج نیروهای خارجی کندتر شده است

neshananews

04 August 2021

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده که با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، روند مبارزه با فساد در این کشور کندتر شده است.

یوناما امروز (چهارشنبه، سیزدهم اسد) در گزارشی می‌نویسد که دولت افغانستان پس از نشست ژنوا که در ماه قوس سال 1399 خورشیدی برگزار شده بود، گام‌های جدی‌تری را برای مبارزه با فساد روی دست گرفته است.

این گزارش از افزایش بازداشت کارمندان میان‌رتبه و بلندرتبۀ دولت توسط نهادهای عدلی و قضایی ستایش می‌کند که در فساد دخیل بوده‌اند. طبق این گزارش، این اقدام دولت مشروعیت نهادهای دولتی را برای مبارزه با فساد بیش‌تر می‌سازد.

بر اساس گزارش این نهاد، همه‌گیری کرونا، خشک‌سالی و مهم‌تر از همه، افزایش خشونت‌ها پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از این کشور، دولت افغانستان را در امر مبارزه با فساد در وضعیت دشوارتری قرار داده است.

یوناما در این گزارش از دولت افغانستان می‌خواهد که به هدف بهبود مشروعیت این نهاد و تقویت حکومت‌داری خوب مبارزه با فساد را به گونۀ جدی ادامه دهد.

این در حالی است که حکومت افغانستان برنامۀ دیجیتال‌سازی مکانیزم‌های اداری را روی دست گرفته و به تازه‌گی روند پرداخت تنخواه‌ کارمندان ملکی دولت را دیجیتالی ساخته است. به باور حکومت، دیجیتال‌سازی روندهای اداری می‌تواند در کاهش فساد موثر واقع شود.