E6ftI45WYAA12ek

یوناما: کشورهای منطقه باید از روند صلح افغانستان حمایت کنند

neshananews

17 July 2021

دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که کشورهای منطقه باید به گونۀ فعال از روند صلح افغانستان حمایت کنند.

یوناما امروز (شنبه، 26 سرطان) با نشر خبرنامه‌یی در پیوند به برگزاری نشست «اتصال منطقه‌یی، آسیای مرکزی و قلب آسیا» می‌نویسد که افغانستان از موقعیت بسیار مهم برای موفقیت برنامۀ اتصال منطقه‌یی برخوردار است.

در خبرنامۀ یوناما آمده است که بدون توقف خشونت‌ها در افغانستان ثبات منطقه و اتصال منطقه‌یی با خطر روبه‌رو خواهد شد.

این سازمان از کشورهای منطقه می‌خواهد که به گونۀ فعال از روند صلح افغانستان حمایت کنند.

گفتنی است که در دو روز گذشته نشست «اتصال منطقه‌یی، آسیای مرکزی و جنوبی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» در تاشکند، پایتخت اوزبیکستان برگزار شد. اشتراک‌کننده‌گان این نشست بر تأمین ثبات در افغانستان تأکید کرده‌اند.