زندانیان

یوناما: 30 درصد مجرمان امنیتی و تروریستی در زندان‌های افغانستان شکنجه می‌شوند

neshananews

03 February 2021

دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در گزارش تازه‌یی وضعیت زندانیان در زندان‌های کشور را به بررسی گرفته است.

یوناما این گزارش را امروز (چهارشنبه، پانزدهم دلو) منتشر کرده است. در این گزارش بر استناد اظهارات زندانیان آمده است که یک بر سوم آنان در زندان‌های کشور شکنجه می‌شوند. بر اساس این گزارش هرچند میزان شکنجۀ زندانیان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است، اما یوناما هنوزهم از ادامۀ این وضعیت ابراز نگرانی می‌کند.

یوناما برای ترتیب این گزارش از ماه جنوری 2019 تا مارچ 2020 میلادی برای چهارده ماه وضعیت زندان‌های کشور را به بررسی گرفته است. در این جریان با 656 زندانی در توقیف‌ خانه‌ها و زندان‌های کشور گفت‌وگو شده است.

بر اساس این گزارش یوناما، ادعاهای معتبر در روند بررسی این نهاد حاکی از آن است که درصدی شکنجۀ زندانیان جرایم امنیتی و تروریستی توسط نیروهای امنیتی افغانستان به 30 درصد می‌رسد. رقمی که کاهش تنها سه درصدی را نسبت به ارقام سال 2017 نشان می‌دهد.

در این گزارش همچنان از عدم رعایت حقوق بشر در زندان‌های کشور انتقاد شده است. یوناما از حکومت افغانستان می‌خواهد که به شکنجۀ زندانیان پایان دهد. حکومت تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده است.