پولیس زن

یک افسر زن به عنوان سرپرست دفتر آمریت امنیت فرماندهی پولیس جوزجان گماشته شد

محمدجان آریا

12 August 2020

مسوولان فرماندهی پولیس ولایت جوزجان می‌گویند که نجیبه نور دلاوری به عنوان سرپرست دفتر آمریت امنیت فرماندهی پولیس این ولایت مقرر شده است. رتبۀ نظامی خانم دلاوری «دوم سارن» است.

مسعود ندیم، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت جوزجان امروز (چهارشنبه، ۲۲ اسد) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «بنابر لزوم‌دید فرماندهی امنیه ولایت جوزجان دوم سارن نجیبه نور دلاوری کارش را در دفتر آمریت امنیت فرماندهی امنیه ولایت جوزجان به عنوان سرپرست این دفتر آغاز کرده است.» آقای ندیم می‌افزاید که قرار است خانم دلاوری کارهای اداری این آمریت را اداره کند. به گفتۀ او، این نخستین باری است که یک بانو به عنوان سرپرست دفتر آمریت امنیت فرماندهی پولیس در ولایت جوزجان گماشته می‌شود.

به گفتۀ آقای ندیم، پیش از این خانم دلاوری به عنوان کارمند مدیرت جنایی در فرماندهی پولیس ولایت جوزجان و همچنان به عنوان آمر حل مشکلات خانواده‌گی در حوزۀ اول شهر شبرغان وظیفه اجرا می‌کرد. نجیبه نور دلاوری شش سال پیش از ولسوالی قوش‌تپه همراه با مادر، یک خواهر و پنج برادر کوچکش از نزد جنگ‌جویان طالبان فرار کرده و به شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان آمده است.

او از شش سال به این‌سو در بخش‌های مختلف پولیس وظیفه اجرا کرده است و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش نظامی را در افغانستان و ترکیه سپری کرده است.

بر اساس گزارش فرماندهی پولیس ولایت جوزجان، در حال حاضر دو خانم دیگر نیز در پُست‌های آمریت اداری و آمریت بخش حل مشکلات خانواده‌گی در مدیرت جنایی فرماندهی پولیس این ولایت وظیفه اجرا می‌کنند.