بند آبگردان

یک بند آب‌گردان در ولسوالی پشتون‌کوت فاریاب به بهره‌برداری سپرده شد

neshananews

29 May 2021

مسوولان محلی در ولایت فاریاب از بهره‌برداری یک بند آب‌گردان در روستای بادغیسی از مربوطات ولسوالی پشتون‌کوت این ولایت خبر می‌دهند. به گفتۀ آنان، بند «سرریزه» با هزینۀ دو میلیون افغانی و پس از دو ماه کار در روستای بادغیسی از نواحی خواجه‌موسی در ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب به بهره‌برداری سپرده ‌شده است.

جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این بند آب‌گردان با کمک‌ مالی کشور شاهی ناروی توسط موسسۀ غیردولتی اکتید ساخته ‌شده است. به سخن آقای بیدار، بند آب‌گردان سرریزه ظرفیت آبیاری ۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی را در ولسوالی پشتون‌کوت فاریاب دارد.

جاوید بیدار خاطرنشان می‌سازد که آب این بند مشکل آب کشاورزی بیش‌ از دو هزار خانواده را در منطقۀ خواجه‌موسی در ولسوالی پشتون‌کوت برطرف می‌سازد. موسسۀ اکتید پروژه‌ها را بر اساس نیازمندی‌های روستاییان در ولسوالی‌ها اجرا می‌کند. آقای بیدار با تأیید این موضوع بیان می‌کند که پروژه‌های بندهای آب‌گردان با مشورۀ مسوولان انجمن‌های تنظیم آب در روستا و ریاست آبیاری و انکشاف دهات اجرا می‌شود.

دفتر اکتید در ولایت فاریاب در زمینۀ ظرفیت‌سازی جوانان، آموزش و پرورش، تنظیم آب و کشاورزی فعالیت دارد. در سال روان خورشیدی پنج بند آب‌گردان در ولسوالی‌های فاریاب از سوی این موسسه به بهره‌برداری سپرده شده است.